Na tej stronie co tydzień prezentujemy najciekawsze sytuacje, które zaistniały podczas turniejów skata wraz z werdyktami sędziowskimi i uzasadnieniami. Poniższe werdykty sędziowskie publikowane są w Biuletynie PZSkat.


Przepisy:

RGwS - Regulamin Gry w Skata
RT - Regulamin Turniejowy
MPGwS - Międzynarodowe Przepisy Gry w SkataPT - Przepisy Turniejowe
MSS - Międzynarodowy Sąd Skata
PSS - Polski Sąd Skata

Kolory:

K - Krojc
H - HercG - Grin
S - Szel

Karty w kolorze:

A - As
K - Król
D - Dama, Ober
Ch - Chłopiec (Walet, Dupek, itp...)10 - 10
9 - 9
8 - 8
7 - 7

W ten sposób za pomocą 2 symboli można określić każdą kartę w talii, np. K-10 - Krojc dziesiątka, G-D - Grin Dama, H-A - Herc As, itd...

W ciągu kart z jednego koloru można użyć skrótu, np. w Krojcu:
K-A, -10, -K, -D, -9, -8, -7

Kategoria: Zapowiadanie gry

Sytuacja: Solista (przodek) wymienia skat a następnie bez zapowiedzi gry wybija K-Ch.
Przeciwnicy dokładają K-7 i K-9. Solista reklamuje, że nie spadł H-Ch, bowiem jest zdania, że kiedy wychodzi K-Ch to automatycznie oznacza zapowiedź: "Grand".
Co powinno dziać się dalej?

Werdykt: Solista musi regulaminowo zapowiedzieć grę. Następnie przeciwnicy mogą wycofać karty, które dołożyli na K-Ch i zastąpić je innymi. Po tych czynnościach gra toczy się dalej normalnie.

Uzasadnienie: Pzez wybicie K-Ch przed zapowiedzią gry solista nie pokazuje automatycznie, że gra "Grand". Gra musi być zapowiedziana przed pierwszym wybiciem.
Ponieważ w podanym przypadku to nie nastąpiło, to przeciwnicy mogą wycofać karty dołożone na K-Ch i zastąpić je innymi, względnie obsłużyć ten sztych przez H-Ch. Na podstawie opuszczonej zapowiedzi gry solista z powodu "rzekomego" nie obsłużenia tromfa przez przeciwnika nie ma prawa do natychmiastowego uznania swojej gry za wygraną.

Kategoria: Odkładanie skata

Sytuacja: Solista tak dobrze znajduje w skacie, że zapowiada "Null ouvert", a następnie bez komentarza kładzie wszystkie 12 kart otwarte na stół. Przeciwnicy za nieodłożenie skata domagają się natychmiastowej przegranej.

Werdykt: Solista swój "Null ouvert" przegrał.

Uzasadnienie: Przy grze z podniesionym skatem muszą być odłożone 2 karty.

Kategoria: Odkładanie skata

Sytuacja: Solista po podniesieniu skata z 12 kartami w ręce zapowiada "Grand", następnie odkłada 2 karty do skata.

Werdykt: Solista przegrał grę zwyczajną (nie sznajder, czy też szwarc).

Uzasadnienie: Przez bieg słów: "... następnie zapowiada grę" MPGwS postanawiają, że czynność odłożenia skata musi być zakończona przed zapowiedzią gry (patrz MPGwS 3.4.6). Ponieważ w tym przypadku nie miało to miejsca (nawet nie rozpoczął tej czynności, tj. nie oddzielił 2 kart do skata) to solista swoją grę przegrał.

Kategoria: Odkładanie skata

Sytuacja: Środek został solistą i podnosi skat. Przy zapowiadaniu gry ma 2 odłączone karty, których jeszcze nie położył na stół. Czy solista ma grę przegraną?

Werdykt: Nie.

Uzasadnienie: Kiedy przeznaczone do odłożenia karty są wyraźnie odłączone od pozostałych dziesięciu w ręce i następnie będą też odłożone, to czynność ta jest dozwolona również wtedy, gdy przeznaczone dwie karty do skata w czasie zapowiadania gry nie leżą jeszcze na stole. Dla tych przypadków nie ma zastosowania punkt 3.4.6 MPGwS.

Kategoria: Odkładanie skata

Sytuacja: Przodek jest solistą. Po podniesieniu skata kładzie zakryte 3 karty na stół i zapowiada grę. Reklamację przeciwników odrzuca słowami "że ta trzecia karta leżąca na górze skata przeznaczona jest do wybicia".

Werdykt: Solista przegrał zapowiedzianą grę w stopniu "zwyczajnym" (nie sznajder albo szwarc).

Uzasadnienie: Odłożony skat nie może być zmieniony po zapowiedzeniu gry. Kiedy solista odłożył do skata więcej lub mniej jak dwie karty to dla niego gra jest przegrana. Przy tym jest obojętne, czy fakt ten stwierdzono przed, w czasie, czy po zakończonej grze.

Kategoria: Skat należy do solisty

Sytuacja: Solista gra "Grand ouvert". Przeciwnicy chcą podnieść Skat i wymienić karty między sobą. Solista protestuje.

Werdykt: Przeciwnikom nie wolno podnieść skata ani też wymienić kart między sobą.

Uzasadnienie: Obydwie karty w każdym przypadku należą do solisty. Karty ze skata będą brane pod uwagę przy obliczaniu wartości gry.

Kategoria: Głośne liczenie oczek

Sytuacja: Przeciwnik z przodu zaczyna głośno liczyć osiągnięte oczka tak, że jego partner z tyłu wie ile dokładnie brakuje (co dołożyć) do osiągnięcia 60 oczek.
Solista żąda wygrania swojej gry bez kontynuowania gry.
Czy miał do tego prawo?

Werdykt: Oczywiście, miał prawo i w tym momencie wygrał swoją grę.

Uzasadnienie: Przodek popełnił wykroczenie przeciw punktowi 4.5.8 MPGwS.
Jeżeli jeden z przeciwników przed rozstrzygnięciem gry głośno liczy oczka, to stwarza partnerowi nieuprawnione przywileje, które mogą prowadzić do przegrania gry przez solistę.
Winien wykroczenia otrzymuje upomnienie, a w przypadku powtórki będzie zdyskwalifikowany!

Kategoria: Pokazywanie kart

Sytuacja: Gra po 6 sztychu nie jest jeszcze rozstrzygnięta.
Do 7 sztychu solista (z przodu) wychodzi H-Ch. Zanim przeciwnik (w środku) zdążył dołożyć jakąś kartę, jego partner (z tyłu) wyciągnął ze swojego składu kart G-Ch (widocznego dla wszystkich). Na to środek dokłada dowolnego Asa.
Teraz solista reklamuje wykroczenie regulaminowe i za wyzdradzenie kart żąda dla siebie ten i wszystkie pozostałe sztychy.
Czy słusznie?

Werdykt: Wszystkie sztychy pozostałe od wykroczenia regulaminowego należą do solisty.

Uzasadnienie: Przez to wyprzedzające swoją kolejkę pokazanie karty przez przeciwnika z tyłu, gra jest natychmiast zakończona. Wszystkie sztychy od wykroczenia regulaminowego należą do solisty.
Ponieważ aż do wykroczenia regulaminowego przeciwnicy mieli mniej niż 60 oczek, to gra musi zostać zapisana soliście jako wygrana.

Kategoria: Pokazywanie kart

Sytuacja: Solista (z tyłu) gra "Krojc". Do pierwszego sztychu przodek wychodzi H-A. Zanim środek zdążył dołożyć swoją kartę, solista z tyłu pokazuje tromfowego Asa, przez to środek dokłada tylko H-8.
Teraz solista zmienia tromfowego Asa na H-7. Przeciwnicy czują się okłamani i reklamują to zagranie solisty.
Jak to rozstrzygnąć?

Werdykt: Środkowy przeciwnik może wycofać H-8 i dołożyć inną dowolną kartę Herc. Grę przeprowadza się normalnie i wartościuje według końcowego rezultatu.

Uzasadnienie: Solista przez pokazanie tromfowego Asa wprowadza przeciwnika w błąd. Z tego powodu musi się liczyć z tym, że środek wycofa dołożoną H-8.
Solista dostaje upomnienie i w przypadku powtórzenia takiego zachowania może zostać zdyskwalifikowany!

Komentarz: W poprzedniej wersji interpretacji Przepisów Gry, solista, który pokazał kartę nie w swojej kolejce musiał ją też położyć.
Obecnie solista może zmienić pokazaną kartę również wtedy, kiedy pokazuje ją przed swoją kolejką dołożenia. Wprowadzenie przeciwników w błąd skutkuje możliwością zmiany dołożenia karty przez przeciwnika na niekorzyść solisty.
Pokazanie i zmiana karty w swojej kolejce dołożenia jest dla solisty bez skutków.