Karta zawodnika skat:

Karta zawodnika - 16 graczy (1 strona A3)
format xls (MS Excel)
format ods (OpenOffice)

Karta zawodnika - 20 graczy (1 strona A3)
format xls (MS Excel)
format ods (OpenOffice)

Karta zawodnika - 24 graczy (1 strona A3)
format xls (MS Excel)
format ods (OpenOffice)

Karta zawodnika - 28 graczy (2 strony A3)
format xls (MS Excel)
format ods (OpenOffice)

Karta zawodnika - 32 graczy (2 strony A3)
format xls (MS Excel)
format ods (OpenOffice)